Principiile mecanicii - Teorie 1

Principiile mecanicii newtoniene. Principiul inertiei. Inertie. Masa. Masa inerta. Masa gravitationala. Sistem de referinta inertial. Principiul fundamental al dinamicii. Forta. Acceleratia. Relatia universala de definitie a fortei. Greutatea unui corp. Efectele fortei. Principiul al treilea - principiul actiunii si reactiunii (actiunilor reciproce). Principiul al patrulea - al suprapunerii fortelor (independentei fortelor). Grafic. 

GRATUIT - Principiile mecanicii - Teorie 2

Reactiunea normala. Exemple. Grafice - orizontala, plan inclinat, vertical. Descompunere fortelor.

Principiile mecanicii - Teorie 3

Tensiunea in fir. Fir ideal. Exemple. Grafice. Calcularea tensiunii in fir.

Forta de frecare - Teorie 1

Forta de frecare. Forta de frecare statica. Forta de frecare la alunecare. Grafic. Legea 1. Descompunerea fortelor.  Legea 2. Coeficient de frecare la alunecare. 

Forta de frecare - Probleme 1

Forta de frecare - Probleme 1

Forta de frecare - Probleme 2

Doua corpuri de mase date. Legate prin fir ideal. Grafic. Coeficient de frecare. Repaus. Cerinte: acceleratia sistemului. Tensiunea din firul de legatura. Intervalul de timp in care corpul m1 atinge o viteza data. Valoarea unei forte orizontale care aplicata corpului produce miscare sistemului cu viteza constanta.

Forta de frecare - Probleme 3

Doua corpuri de mase date. Suprafata orizontala cu frecare. F. Unghi alfa. Coeficient frecare. Reactiuni normale egale. Grafic. Cerinte : unghiul alfa. Valorile fortelor de frecare. Acceleratia sistemului. Tensiunea in firul de legatura.

Forta de frecare - Probleme 4

Masa corpului. Perete vertical. F. Directie actiune - unghi alfa. Corpul urca cu acceleratie data. Grafic. Cerinte : fortele ce actioneaza. Forta de frecare. Coeficientul de frecare. Precizati cum variaza acceleratia daca unghiul alfa se micsoreaza.

Forta de frecare - Probleme 5

Doua corpuri de mase date. Fir ideal peste scripete. Grafic. Coeficient de frecare. Cerinte : forta care se opune miscarii lui m1. Tensiunea din firul de legatura. a1 si a2 daca se schimba pozitia corpurilor - aflati raportul a1/a2. Ce masa suplimentara trebuie adaugata lui m1 astfel incat in situatia initiala sistemul sa se deplaseze uniform.

Forta de frecare - Probleme 6

Masa corpului. Repaus pe orizontala fara frecare. Legat de suport fix cu un fir ideal. Grafic. Relatie forta in functie de timp. Firul se rupe la tensiune maxima. Cerinte :momentul la care se rupe firul. Grafic valoarea tensiunii din fir in functie de timp (primele 9 secunde). Dupa rupere se intra pe o miscare cu frecare - valoarea fortei de frecare. Acceleratia la momentul t = 10 secunde.

Planul inclinat - Teorie 1

Planul inclinat. Elementele planului. Greutate corp. Descompunere greutate. Normala. Fara frecare. Cu frecare. Cu forta de lansare in sus, fara frecare. Coborare libera, cu frecare. Cu forta de lansare in sus, cu frecare. 

Planul inclinat - Probleme 1

Plan inclinat de unghi alfa. Forta pentru echilibru corp. Pentru a-l trage insus - F2. Cerinte : grafic forte. Coeficientul de frecare. Valoarea unei forte orizontale care mentine corpul in repaus pe plan. Acceletaria corpului daca ar fi lasat liber sa alunece.

Planul inclinat - Probleme 2

Doua corpuri de mase stiute. Scriepte in varful unui plan inclinat. Unghi alfa. Corpuri legate. Coeficient de frecare stiut. Grafic. Cerinte : raportul maselor pentru care sistemul se deplaseaza uniform. Acceleratia sistemului daca m2=3m1. Tensiunea in firul de legatura daca se stie m1 si acceleratia sistemului. Forta de apasare in axul scripetelui.

GRATUIT - Forta elastica si Resorturi - Teorie 1

Deformatii elastice. Grafic. Modul de elasticitate longitudinal (Young). Legea lui Hooke. Efort unitar. Alungire relativa. Constanta de elasticitate. Forta elastica.

Forta elastica si Resorturi - Teorie 2

Legarea in serie a resorturilor. Alungire. Forte elastice. Legarea in paralel a resorturilor. Alungire. Forte elastice.

Forta elastica si Resorturi - Probleme 1

1-Resort ideal. Constanta elastica. Lungime nedeformata. Comprimat de corp cu masa data. Forta verticala F data. Cerinta : lungimea resortului comprimat.
2-Masa corp. Plan incliant de unghi alfa. Fir ideal trecut peste un scriptere legat de un resort. Lungimea nedeformata. Constanta de elasticitate. Cerinta : lungimea finala a resortului.

Forta elastica si Resorturi - Probleme 2

Tavan lift. Resort. Corp masa m. Grafice. Cerinta : alungirea resortului in mai multe situatii.

GRATUIT - Forta elastica si Resorturi - Probleme 3

Masa corp. Grafic. Suspendat de resort. Forta variaza cu alungirea. Cerinte : forta elastica pentru echilibrul corpului. Constanta de elasticitate a resortului. Alungirea resortului pentru echilibru. Daca in lift cu acceleratie, alungirea resortului la echilibru fata de lift.

Forta elastica si Resorturi - Probleme 4

Resort. Constanta elasticitate. Lungime nedeformata. Masa corpului. Lungime la echilibru. Corp prins de resort si asezat pe plan inclinat de unghi alfa. Grafic. Lungime resort la echilibru. Cerinte: constanta de elasticitate. Grafic forte. Forta elastica corp pe plan. Unghiul alfa.

Forta elastica si Resorturi - Probleme 5

Masa corp. Resort. Constanta elasticitate. Fir ideal. Grafic. Tensiune maxima - nedeformat. Capat fir ridicat treptat pe verticala. Grafic. Cerinte: tensiune fir cand alungirea este stiuta. Alungire cand tensiunea are valoarea maxima. Forta de apasare imediat anterior ruperii firului. Tensiunea minima la care ar trebui sa reziste firul pentru a desprinde corpul de pe suprafata. 

Forta elastica si Resorturi - Probleme 6

Doua discuri de mase stiute. Prinse intre ele cu un resort. Suspendam de disc m2 - lungime resort l1. Sistem pe masa cu m1 inferior - lungime l2. Cerinte : grafic forte. Apasarea normala asupra mesei. Constanta de elasticitate. Lungimea nedeformata.

Forta elastica si Resorturi - Probleme 7

Masa corp. Scandura orizontala si resort vertical - l0. Constanta de elasticitate. Scandura trasa pana cand resortul deviaza cu un unghi alfa. Corp in echilibru. Cerinte : greutatea corpului. Grafic forte. Forta de apasare pentru unghi dat. Coeficientul de frecare.

Forta elastica si Resorturi - Probleme 8

Doua corpuri de mase date. Legate prin fir peste un scripete. Resort. Constanta elasticitate. Scripete blocat initial. Grafic. Cerinte: greutatile corpurilor. Alungirea resortului cand sistemul este blocat. Alungirea resortului dupa deblocare. Forta in axul scripetelui. 

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Teorie 1

Lucrul mecanic al unei forte constante. Grafic. Forta sub unghi. Lucrul mecanic al fortei de frecare. Interpretarea geometrica a lucrului mecanic.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Teorie 2

Puterea mecanica. Puterea medie. Puterea instantanee. Putere maxima in regim de viteza maxima. Lucrul mecanic al greutatii. Forte conservative.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Teorie 3

Lucrul mecanic al fortei de deformare. Reprezentare grafica. Lucrul mecanic al fortei elastice. Reprezentare grafica. Energia mecanica. Energie cinetica. Teorema de variatie a energiei cinetice. Forte neconservative. Forte conservative. Lucrul mecanic total.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Teorie 4

Energie potentiala. Teorema de variatie a energiei potentiale. Energie potentiala in campul gravitational. Energie potentiala in campul fortelor elastice. Grafice. Teorema de variatie a energiei totale a unui sistem mecanic. Legea conservarii energiei.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 1

Masa corpului. Lungime masa orizontala. Miscare cu frecare. v0. Grafic masa orizontala. Cerinte : energia cinetica initiala. Viteza corpului in momentul in care ajunge la marginea mesei. Energia mecanica totala in punctul B. Viteza corpului in punctul C cand atinge suprafata solului.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 2

Masa corpului. Initial in repaus. Plan inclinat de unghi alfa. Inaltimea h. Coeficientul de frecare la alunecare. Grafic plan inclinat. Cerinte : energia mecanica totala in starea A cand E potential in B este 0. Lucrul mecanic efectuat de forta de frecare la deplasarea pe distanta AB. Energia cinetica la baza planului. Viteza la baza planului.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 3

Masa corpului. Plan inclinat de unghi alfa, pornind din repaus. Continua pe plan oorizontal. Pe inclinat fara frecare. Pe orizontal cu frecare, coeficientul fiind dat. Viteza la baza planului. Grafic plan inclinat si orizontal. Cerinte : energia cinetica la baza planului. Inaltimea la care incepe miscarea corpului. Valoarea maxima a energiei potentiale. Distanta pe orizontal pana la oprire.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 4

Masa corpului. Plan inclinat. Inaltimea h. Unghiul planului. Plan orizontal. Viteza constanta. Coeficient frecare. Grafic. Cerinte : energia cinetica la baza planului. Lucrul mecanic al fortei de frecare pe tot parcursul miscarii. Distanta parcursa pe planul orizontal. Viteza corpului daca miscarea s-ar fi facut fara frecare. 

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 5

Deplasare fara frecare. Viteza initiala. Actioneaza pe aceeasi directie o forta. Grafic. Cerinte : daca forta are acelasi sens, determinati masa corpului daca dupa 20 m energia cinetica a atins o anumita valoare. Puterea medie a fortei pe distanta de la a). Daca forta e opusa si se cunoaste masa, sa se determina distanta pana la oprire stiind ca in momentul aplicarii fortei corpul se deplasa cu o anumita viteza. Inaltimea maxima daca acel corp este lansat cu o anumita viteza pe un plan inclinat de un anume unghi, cand miscarea este cu frecare, de coeficient stiut. 

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 6

Masa corpului. Initial in repaus pe plan inclinat de unghi stiut. Lungime data. Fara frecare. Se continua cu plan orizontal. Coeficient de frecare. Dupa o anumita distanta data loveste un resort de elasticitate data pe care il comprima. Si se opreste. Grafic. Cerinte :  energia totala a corpului in varful planului. Energia cinetica la baza planului. Viteza corpului in punctul C imediat inainte de a atinge resortul. Comprimarea maxima a resortului.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 7

Masa corpului. Lansat in sus pe plan inclinat de unghi dat. Viteza initiala. Coeficientul de frecare. Energia potentiala nula la baza planului. Cerinte : energia cinetica in momentul lansarii. Distanta parcursa pana la oprirea pe planul inclinat. Lucrul mecanic al fortei de frecare pana la inaltimea maxima. Energia potentiala a corpului la inaltimea maxima.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 8

Camion cu greutatea G. Citeza constanta. Rezistenta la inaintare. Drum de panta stiuta. Puterea camionului este stiuta la urcare. La coborare, puterea este stiuta. Cerinte : relatia f(R,P0,v0) cand drumul este orizontal. Relatia f(R,P1,G,p,v0) cand urca drumul. Relatia f(R, P2, G, p,v0) la coborare. Calculati puterea P la drumul orizontal.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 9

Camion de masa stiuta. Drum orizontal. Viteza creste liniar cu timpul. v1. v2. In intervalul de timp T2-T1 forta de tractiune efectueaza lucrul mecanic stiut. Puterea medie P. Grafic. Cerinte : energia cinetica in t1. Lucrul mecanic al fortei de rezistenta in intervalul t2-t1. Distanta parcursa in t2-t1. Forta de tractiune dezvoltata de motor.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 10

Proiectil cu masa data. Grinda cu sectiune patrata de latura. Viteza de intrare. Iese cu viteza stiuta. Grafic. Cerinte :  energia cinetica initiala. Lucrul mecanic al greutatii pe durata traversarii. Acceleratia proiectilului in grinda daca fortele de rezistenta sunt constante. Lucrul mecnaic al fortelor de rezistenta la traversare.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 11

Masa corpului. Aruncat vertical. h0. Fara frecare. Energia potentiala la sol e nula. Cerinte : energia potentiala la h0. Viteza cu care a fost aruncat corpul daca acesta urca pana la hmax. Lucrul mecanic al greutatii din momentul aruncarii si pana la revenire. La ce inaltime energia cinetica a corpului este egala cu energia potentiala. 

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 12

Masa corpului. Lansat vertical. v0. Frecare neglijenta. Energia potentiala nula la sol. Cerinte : inaltimea maxima atinsa. Energia potentiala in functie de inaltime. Viteza in momentul in care energia cinetica este de 3 ori mai mica decat cea potentiala. Daca frecarea nu e neglijabila, precizati cum este viteza la sol fata de v0.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 13

Masa corpului. Plan inclinat de unghi alfa. Corp lansat in sus cu v0. Coeficient frecare. Energia potentiala este nula la baza planului. Cerinte : distanta pana la oprirea pe planul inclinat. Energia potentiala in momentul opririi. Lucrul mecanic al fortei de franare de la lansare si pana la intoarcerea la baza planului. Viteza pe care o are corpul in momentul revenirii la baza planului.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 14

Se lanseaza un corp in sus pe plan incliant un corp. Masa corpului. Energia cinetica la lansare. Unghi plan. Plan orizontal. Coeficient frecare peste tot. Cerinte : valaorea vitezei initiale cu care a fost lansat corpul. Puterea medie a fortei de frecare la urcarea corpului. Energia cinetica a corpului in momentul revenirii la baza planului. Lucrul mecanic al fortei de frecare pe planul orizontal pe o anumita distanta.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 15

Masa autoturism. Drum drept. Puterea fortei de tractiune. v1. Forta care se opune miscarii. v2. Acceleratia autoturism - a2. v3 = vmax. Rezultanta fortelor care se opun miscarii. Cerinte : energia cinetica cand v1. Acceleratia a1 cand viteza v1. Rezultanta a fortelor care se opun cand v2. Valaorea maxima a vitezei. 

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 16

Masa corpului. Initial in repaus. Suprafata orizontala. Resort. Forta tractiune. Alungire resort. Grafic. Coeficient frecare. Cerinte : constanta de elasticitate. Alungirea resortului in timpul deplasarii uniforme. Lucrul mecanic al fortei f pe timpul deformarii de la x1 la x2. Raport dintre alungire miscare uniforma si alungirea miscare accelerata (a se stie).

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 17

Masa corpului. v0. Suprafata orizontala. Grafic. Dupa distanta, plan inclinat. Unghi alfa. Miscare cu frecare pe plan orizontal si inclinat (diferite). Cerinte : lucrul mecanic al fortelor de frecare pe AB. Energia cinetica in starea B. Inaltimea la care ajunge pe planul inclinat. Energia mecanica in punctul C.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 18

Masa corpului. Initial in repaus. Suspendat de un fir. l. Unghi alfa fata de verticala dupac are este lasat liber. Cerinte : lucrul mecanic al greutatii in timpul revenirii la echilibru. Viteza la trecerea prin pozitia de echilibru. Inaltimea fata de pozitia de echilibru la care energia cinetica este egala cu energia potentiala. Viteza minima astfel incat corpul sa ajunga la inaltimea H. 

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 19

Bila cu masa. Inaltime h. Forta in sus. v. Rezistenta in aer neglijabila. Lucrul mecanic al fortei F. Grafic. Cerinte : inaltimea h cand F inceteaza. Inaltimea maxima atinsa in raport cu solul. Viteza cu care va trece prin punctul in care s-a aflat initial. Viteza cand atinge solul.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 20

Masa corpului. Repaus initial (v0). Ridicat vertical de forta F. Rezistenta la inaintare Fr. Cerinte : energia potentiala gravitationala cand corpul e la h. Energia cinetica cand se afla in urcare la h1. Lucrul mecanic din momentul initial pana la h. Puterea medie dezvoltata de F cand timpul e ridicat pana la h. 

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 21

Plan incliant de unghi alfa. Lungime data. Se lanseaza in sus un corp de masa stiuta. v0. Paraseste planul cu v. Grafic. Cerinte : lucrul mecanic efectuat pentru lansare. Energia mecanica totala in momentul parasirii planului. Coeficientul de frecare. Viteza cu care corpul ajunge in planul orizontal.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 22

Avion cu masa stiuta. Motor oprit. Planeaza cu v. Coboara de la inaltimea h1 la h2. Distanta parcursa. Cerinte : energia cinetica in timpul planarii. Lucrul mecanic efectuat in timpul planarii. Lucrul mecanic dezvoltat de avion la intoarcere, cu aceeasi viteza. Puterea medie dezvoltata de motor.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 23

Interpretare grafic (energia cinetica - inaltime). Corp lansat vertical in sus. Cerinte : masa corpului. Viteza initiala. Lucrul mecanic efectuat de forta de greutate pana la h max. Inaltimea h la care se afla corpul cand viteza este jumatate din viteza de lansare. 

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 24

Masa corpului. Plan inclinat. Porneste din repaus. Parcurge o distanta. Continua pe plan orizontal. Coeficient frecare. Grafic. Cerinte : energia potentiala la inceputul miscarii. Lucrul mecanic al fortei de frecare pe AB. Energia mecaninca la jumatatea planului inclinat. Distanta de oprire.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 25

Masa corpului. Fara frecare pe 2 plane inclinate. Grafic. Bazele. Unghiurile. Viteza aceeasi. Cerinte :  energia potentiala in starea B. Coordonatele punctului C in care corpul se intoarce din drum (v nula). Viteza minima cand corpul lansat din B pentru a ajunge in A. Energia cinetica in B.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 26

Un sportiv trebuie sa ajunga la H fata de orizontala (orizontala - plan inclinat). vA. Masa sportivului. Cerinte : viteza minima in A pentru a ajunge in B daca se neglijeaza rezistenta. Lucrul mecanic al greutatii intre A si B. Inaltimea h la care se va opri daca viteza in A se stie si lucrul fortelor de rezistenta este estiut. Daca vA, sa se afle lucrul mecanic al fortelor de rezistenta pana cand ajunge la h1 si cand v1.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 27

Masa corpului. Initial in repaus pe o masa orizontala la h fata de podea. Actioneaza F care face un unghi cu directia deplasarii. Grafic. Coeficient de frecare. La capatul mesei forta inceteaza. Corpul cade. Lucrul mecanic al F intr-un timp dat. Cerinte : distanta parcursa pe masa. Lucrul mecanic al fortei de frecare pe d. Puterea medie a fortei intr-o secunda.  Energia cinetica in starea C.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 28

Masa corpului. Liber din varful planului inclinat. Aluneca fara frecare. Plan orizontal. Coeficient frecare. Inaltime plan incliant. Grafic. Cerinte :  energia potentiala a starii initiale. Viteza cu care corpul ajunge la baza planului. Distanta pe planul orizontal pana la oprire. Dupa o distanta pe orizontal, urca pe un alt plan inclinat - pana la ce inaltime ajunge.

Energia mecanica. Lucrul mecanic - Probleme 29

Suprafata orizontala. Se lanseaza un corp cu v0. Masa corpului. Grafic. vB fata de v0. Coboara panta de lungime data. Unghi panta. Viteza plan orizontal. Miscare cu frecare. Cerinte : variatia energiei cinetice intre A si B. Energia potentiala in starea B. Lucrul mecanic al fortelor de frecare A-B-C. Variatia energiei mecanice totale B-C.

Impulsul mecanic - Teorie 1

Impulsul unui punct material. Teorema impulsului unui punct material. Impulsul fortei. Observatii. Principiul I al mecanicii.

Impulsul mecanic - Teorie 2

Teorema impulsului pentru un sistem de doua puncte materiale. Grafic. Legea conservarii impulsului unui sistem de doua puncte materiale.

Impulsul mecanic - Teorie 3

Ciocnire. Ciocnirile plastice. Grafic. Caldura ciocnire plastica.

Impulsul mecanic - Teorie 4

Ciocniri perfect elastice. Grafic. Reprezentare grafica (variatia impulsului). 2 exemple. 

Impulsul mecanic - Probleme 1

Problema 1 - masa corpului. Cade liber pe orizontal cu v. Cerinta :  forta medie de lovire daca ciocnirea a fost perfect elastica sau plastica. Durata ciocnirii e stiuta.
Problema 2 - teorema impulsului. Masa minge. v0. Unghi alfa. Cerinte : forta medie de interactiune daca timpul de interactiune e stiut.

Impulsul mecanic - Probleme 2

Resort horizontal de constanta stiuta. Lungime nedeformata. Este comprimat de corpul de masa m1. Grafic. Frecare neglijenta. Cerinte : inaltimea maxima la care urca pe suprafata sferica de raza R. Reactiunea in punctul de inaltime maxima. Daca s-ar deplasa cu frecare (coeficient stiut) iar in punctul A s-ar ciocni perfect elastic de m2 in repaus, sa se afle viteza corpului 2 dupa ciocnirea cu m1.

Impulsul mecanic - Probleme 3

Doua corpuri de mase stiute. Asezate la distanta pe o masa cu inaltimea h. m2 la marginea mesei. m1 cu v0 spre m2. Miscare cu frecare. Ciocnire plastica. Grafic. Cerinte : v1 inainte de ciocnire. Viteza corpului format prin ciocnirea plastica. Impulsul corpului format cand atinge podeaua.

Impulsul mecanic - Probleme 4

Masa corpului. Prins de un fir ideal de lungime l. Repaus. I se imprima v0. Se ciocneste plastic cu m2. Grafic. Cerinte : v1 a corpului m1 inainte de cionirea cu m2. Unghiul firului cu verticala cand corpul format prin ciocnirea plastica ajunge la inaltimea maxima.

Impulsul mecanic - Probleme 5

Sfera de masa m1. Suspendata de un fir de lungime data. Scoasa din echilibru. Unghi alfa al firului. Ciocneste corpul cu m2 aflat in repaus pe orizontala. Grafic. Cerinte : inaltimea pentru m1 in urma ciocnirii perfect elastice. Distanta pana la oprire daca deplasarea pe suprafata orizontala se face cu frecare.

Impulsul mecanic - Probleme 6

Sistem din 2 bile de mase stiute - m1, m2. Suspendate de cate un fir de 1 m. Tangente in repaus. m1 se indeparteaza pana la un unghi. Se lasa libera. Cionire perfect elasica. Grafic. Cerinte : viteza v1 a bilei m1 imediat inainte de ciocnire. Inaltimile h1 si h2 la care se ridica. Raportul maselor pt care ele se ridica la aceeasi inaltime.