Subiect Tip 3 - Analiza Matematica

Asimptote - Teorie si probleme 1

Asimptota orizontala (grafic). Asimptota oblica (grafic). Asimptota verticala (grafic). Probleme.  
1-Asimptota orizontala ; 2-Asimptota oblica ; 3-Asimptota verticala ; 4-Problema