2. Tipuri de argumentare

Inducţia completă; inducţia incompletă

Inducţia completă; inducţia incompletă