C. STATUL ŞI POLITICA

C.1.1 Autonomii locale și instituții centrale în spațiu românesc(sec. IX-XVIII)

C.1.1 Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).

C.1.2 Statul român modern- de la proiect politic la realizarea României Mari(sec. XVIII-XX)

C.1.2 Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

C.1.3 România postbelică. Stalinism, național-comunism, democrației postdecembriste

C.1.3 România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.