A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ