Termodinamica Sustine test

GRATUIT - Termodinamica - Teorie 1

Marimi legate de structura discontinua a substantei. Masa de substanta. Cantitatea de substanta. Masa molara. Numarul de moli. Numarul total de molecule. Nmarul de molecule dintr-un mol. Volum de substanta. Volumul unui mol. Masa a unei molecule. Masa molara medie. Fractie de disociere. Numarul de moli de gaz monoatomic. Numar total de moli din atomic.   

Termodinamica - Teorie 2

Transformer simple ale gazelle ideal. Modelul gazului ideal. Stare a unui gaz ideal. Transformarea izoterma. Grafic. 

Termodinamica - Teorie 3

Transformarea izobara. Grafice. Transformarea izocora. Grafice.

Termodinamica - Teorie 4

Transformare generala. Ecuatia termica de stare. Densitatea unui gaz ideal. Densitatea in transformarea izoterma. Grafice. Densitatea in transformarea izobara. Grafice. Densitatea in transformarea izocora. Grafice. Transformarea generala de ecuatie P = aV. Grafice. Transformarea generala de ecuatie P = a-bV. Grafice. 

Termodinamica - Teorie 5

Pompe de umplere. Grafic. Debit compresor. Pompe de vidare. Grafic.

GRATUIT - Termodinamica - Probleme 1

Masa gaz. Masa molara. p1. t1. Proces ciclic cu transformari (p=aV -> izobara -> izocora). V3=V1. p2=p1. Grafic. Cerinte : masa unei molecule de oxigen. Numarul de moli. Temperatura T3. Densitatea starii 2.

Termodinamica - Probleme 2

Balon sticla. Masa gaz. Masa molara. P. Se adauga cantite de gaz. Temepratura mereu aceeasi. Grafic. Cerinte : numarul de moli de gaz inainte de adaugarea masei suplimentare. Volumul gazului din balon. Densitatea gazului dupa adaugare. Presiunea din balon dupa adaugarea masei suplimentare.

Termodinamica - Probleme 3

Masa molara a carbonului. Masa molara a oxigenului. Cerinte : numarul de molecule dintr-o masa de dioxid de carbon. Masa unei molecule de dioxid de carbon. Densitatea dioxidului de carbon. Valomul care revine in medie unei molecule de dioxid de carbon.

Termodinamica - Probleme 4

Amestec mase gaz. Se stiu masele molare. Volum vas. Cerinte : numarul de molecule din amestec. Raportul dintre masele unei molecule. Densitatea. Vas pus in contact cu alt vas de volum stiut -> care este presiunea care se stabileste in cele 2 vase daca temperatura se stie.

Termodinamica - Probleme 5

Doua baloane. Mase egale din acelasi gaz. Masa molara. T. P. Temperatura gazului devine T1=nT. Pentru celalalt balon temperatura este scazuta. Grafic. Cerinte : numarul de moli de gaz din fiecare balon. Volumul interior al unui balon. Numarul de moli de gaz din balonul racit. Valoarea comuna a presiunii dupa ce au fost puse in comunicare.

Termodinamica - Probleme 6

Volum vas. Amestec gaze (molecule). Masa molara. Cerinte : numarul total de moli din amestec. Masa unei molecule de oxigen. Densitatea amestecului. Masa molara medie a amestecului. 

Termodinamica - Probleme 7

Cilindru cu doua compartimente de volume egale. Masa gaz in compartiment 1. Masa molara. T1. Masa gaz compartiment 2. T2. Masa molara. Grafic. Cerinte : numarul de molecule din cilindru. Raportul presiunilor din cele doua compartimente. Raportul presiunilor dupa stabilirea echilibrului termic. Raportul valumelor daca dupa echilibru pistonul s-ar debloca. 

Termodinamica - Probleme 8

Recipient de volum stiut. Numar molecule de gaz. Masa molara. t1. V constant pana la T2=4T1. p3=p2/3. Cerinte : numarul de moli in starea initiala. Densitatea gazului in starea initiala. Presiunea gazului in starea initiala. Fractiunea din masa de gaz care iese din recipient.

Termodinamica - Probleme 9

Incinta cu volumul constant. Amestec gaze. Masa molara. P1. t1. Masa molara medie. Cerinte : densitatea amestecului. Numarul de molecule din unitatea de volum. Masa de oxigen din amestec. Masa suplimentara de azot astfel incat presiunea sa redevina cea initiala (dupa ce s-a scos gaz la temperatura egala pana la presiunea mai mica).

Termodinamica - Probleme 10

Doua vase de volume stiute comunica printr-un tub initial inchis. In vasul 1 - oxigen cu masa molara, la presiune si temperatura stiute. In vasul 2 - azot molecular cu masa molara la presiune stiuta si aceeasi temperatura. Cerinte : raportul numarului de moli de gaz inainte de deschiderea robinetului. Raportul densitatilor gazelor inainte de deschiderea robinetului. Masa molara medie dupa deschiderea robinetului. Presiunea finala care se stabileste cand se restabileste echilibrul.

Termodinamica - Probleme 11

Cilindru orizontal de lungime data. Piston. In cele 2 compartimente sunt mase egale de azot. Masa molara.       Oxigen. Masa molara. Grafic. Cerinte : masa unei molecule de azot. Raportul temperaturilor din cele doua compartimente daca pistonul in echilibru la mijloc. Distanta pe care se deplaseaza pistonul si sensul daca gazul din compartimentul 2 este adus la T1 si temperatura din primul ramane nemodificata. Masa molara medie a amestecului daca s-ar scoate pistonul.

Termodinamica - Probleme 12

Cilindru orizontal. Grafic. Piston. Doua compartimente de volume stiute. Initial pistonul blocat. tA. Masa molara oxigen. tB. Masa molara azot. Masele gazelor egale. Grafic. Cerinte : masa molecula azot. Raportul presiunilor. Raportul volumelor cand pistonul se elibereaza la aceeasi temperatura. Masa molara a amestecului dupa ce elibereaza pistonul. 

Termodinamica - Probleme 13

Vas cilindric. Doua compartimente. Piston in echilibru. Masa azot. Masa molara. T1. Masa oxigen. Masa molara. T2. Grafic. Cerinte : raport cantitate gaze. Masa molecula azot. Raportul densitatilor. Daca azotul se incalzeste cu pistonul blocat, masa de azot trebuie scoasa pentru ca dupa eliberare pozitia sa ramana nemodificata.

Termodinamica - Probleme 14

Vas cilindric orizontal de volum dat. Doua compartimente egale. Piston in echilibru. Masa hidrogen. Masa molara. In celalalt compartiment, masa molara azot. Temperatura aceeasi, stiuta. Cerinte : presiunea din compartimentul ocupat de hidrogen. Masa azotului. Raportul densitatilor. Compartiment hidrogen, incalzit lent - volumul ocupat de azot dupa restabilirea echilibrului pistonului.

Termodinamica - Probleme 15

Cilindru orizontal. Lungime data. Sectiune data. Doua compartimente de volume egale. Piston. Aer. Masa molara. Presiune. T. Cerinte : deplasare piston spre dreapta pe o distanta - cantitatea de aer din fiecare compartiment. Masa totala de aer din cilindru. Forta pentru a mentine pistonul in pozitie. Masa de gaz ce trebuie scoasa pentru ca pistonul sa nu se deplaseze. 

Termodinamica - Probleme 16

Masa gaz. Masa molara. t1. V1. Transformare p = aV. V2 = 2V1. Racire izocora pana la p3=p1. Cerinte : numarul de molecule din unitatea de volum in starea 1. p2. T2. Densitatea gasului in starea 3.

Termodinamica - Probleme 17

Cantitate gaz. Masa. V1. Incalzit la V constant pana la T2=2T1. Comprimat la T constant in care V3=V1/2. Cerinte : masa unei molecule de azot. Numarul de molecule in starea 2. Densitatea in starea 3. Variatia relativa a presiunii intre starile 3-1.

Termodinamica - Probleme 18

p1. Transformari. T1/T2. T - constant. p3 = p1. Cerinte: V1. p1/p2. V3/V1. Raportul dintre densitatea starii 2 si densitatea starii 3.

Principiul 1 al Termodinamicii - Teorie 1

Energia interna. Enuntul Principiului I. Ecuatia Principiului I. Lucrul mecanic primit. Lucrul mecanic cedat. Transformare ciclica. Transformare adiabatica. Sistem izolat termic si mecanic. Legea conservarii energiei in cazul proceselor termodinamice. Coeficienti calorici. Caldura specifica. Capacitate calorica. Caldura molara. Relatia lui Rober Meyer. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Teorie 2

Aplicarea Principiului I al termodinamicii la transformarile simple ale gazului ideal si la transformarea adiabatica. Transformarea izocora. Grafice. Transformarea izobara. Grafice.

Principiul 1 al Termodinamicii - Teorie 3

Aplicarea Principiului I al termodinamicii la transformarile simple ale gazului ideal si la transformarea adiabatica. Transformarea izoterma. Grafic. Transformarea adiabatica. Exponent adiabatic. Relatii dintre acesta si coeficientii calorici. Reprezentare grafica.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 1

Motor termic cu ciclu in VT. Cantitate gaz. Exponent adiabatic. T1. Cerinte : reprezentare grafica in PV. Raport dintre energia interna maxima si cea minima. Lucrul mecanic total intr-un ciclu. Caldura absorbita intr-un ciclu.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 2

Cantitate gaz. Caldura molara. Ciclu in PV. T1. V2=2V1. Cerinte : energia interna in starea 3. Caldura schimbata cu exteriorul in transformarea izobara. Caldura schimbata cu exteriorul in 1-2. Lucrul mecanic efectuat intr-un ciclu.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 3

Caldura molara. Proces ciclic reprezentat in PV. pA. VA. Cerinte : sa se reprezinte in VT. Variatia energiei intre starile A-C. Caldura primita intr-un ciclu. Lucrul mecanic in procesul C-A.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 4

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. p1. V1. Succesiune transformari in PV. Cerinte : lucrul mecanic pe ciclul 1-2-3-1. Lucrul mecanic in 1-3-2-1. Variatia energiei interne intre 2-3. Caldura cedata pe transformarea 3-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 5

Exponent adiabatic. p1. V1. t1. Succesiune de transformari. Cerinte :  sa se reprezinte in VT. Variatia energiei interne intre 1-2. Lucrul mecanic pe 1-2. Caldura primita pe parcursul transformarii ciclice.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 6

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. Ciclu transformari in PV. T1. V2. Cerinte: energia interna in starea 2. Lucrul mecanic efectuat intr-un ciclu. Caldura schimbata in 3-1. Caldura molara pe 1-2.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 7

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. Transformare ciclica in VT. T1. T2. Cerinte : reprezentare in PV. Lucrul mecanic in 1-2. Variatia energiei interne in 2-3. Caldura cedata pe 3-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 8

pA. VA. Ciclu transformari cu relatii intre parametri. Caldura molara izocora. Cerinte : sa se reprezinte in PV. Variatia energiei interne in B-C. Lucrul mecanic total efectuat. Raportul dintre caldura pe CA si caldura pe AB.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 9

Cantitate gaz. Exponent adiabatiC. p1. V1. Transformari 1-2-3. Cerinte: lucrul mecanis in 1-2. Caldura pe 2-3. Diferenta dintre energia starii 3 si energia interna a starii 1. Caldura molara a gazului pe 1-2.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 10

Masa azot. Masa molara. p1. t1. Transformari. V constant. p2 = 3p1. T constant. p3=p1. Caldura molara la volum constant. Cerinte : reprezentarea in PV. Caldura primita. Variatia energiei interne. Lucrul mecanic schimbat cu exteriorul.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 11

Cantitate gaz. Exponent adiabatic. t1. Succesiune transformari in PV. Cerinte : V3/V1. Diferenta intre energia interna a starii 3 si energia interna a starii 1. Lucrul mecanic pe 1-2. Caldura schimbata cu exteriorul pe 1-2-3.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 12

Cantitate gaz. Ciclu termodinamic in PV. Caldura molara izocora. Volume si presiuni. Cerinte: sa se reprezinte in VT. Lucrul mecanic in 2-3. Variatia energiei interne intre 3-1. Caldura cedata in procesul 1-2-3-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 13

Cantitate gaz. Ciclu termodinamic in PV. Caldura molara izocora. Valori presiune si volum. Cerinte: sa se reprezinte in VT. Lucrul mecanic in procesul 2-3. Variatia energiei interne intre 3-1. Caldura cedata in 1-2-3-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 14

Corp pompa. Exponent adiabatic. T1. p1. V1. Transformare cu T-constant. V2. Transformare cu p - constanta. Transformare cu V - constant. Cerinte : sa se reprezinte procesul ciclic in PT. Caldura pe transformarea 3-1. Variatia energiei intre 1-3. Lucrul mecanic efectuat in transformarea 2-3.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 15

Cantitate gaz. Parcurge un ciclu termodinamic. p1. V1. Caldura molara la volum constant. Cerinte: T1, T2, T3. Lucrul mecanic pe intreg ciclul. Caldura primita la fiecare parcurgere a ciclului. Caldura cedata la fiecare parcurgere a ciclului.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 16

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. T1. Succesiune de transformari 1-2-3 in VT. Cerinte: sa se transpuna in PV. Sa se determine energia interna in starea 3. Lucrul mecanic schimbat cu exteriorul pe transformarea 2-3. Caldura totala schimbata pe intreaga succesiune de transformari.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 17

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. p0. V0. Succesiune de transformari in PV. Cerinte: Lucrul mecanic schimbat cu exteriorul pe 1-2. Variatia energiei interne intre 1-3. Calcura absorbita pe 2-3. Caldura molara ce caracterizeaza 1-2.  

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 18

Caldura molara izocora. Transformare ciclica in PV. p1. V1. T1. V4. Cerinte: energia interna in starea 2. Lucrul mecnaic schimbat cu exterioriul pe 1-2. Caldura schimbata in 2-3. Variatia energiei interne intre 3-4.  

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 19

Caldura molara. V1. p1. Ciclu termodinamic. V2 in functie de V1. p3 in functie de p1. V4 in functie de V1. Cerinte : sa se reprezinte in PV. Variatia energiei interne intre 1-2. Lucrul mecanic in 2-3. Caldura cedata. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 20

Caldura molara. p1. V1. Succesiune transformari in PV. Cerinte : p3. Caldura schimbata cu exteriorul in 1-2. Lucrul mecanic pe 2-3. Caldura molara in 2-3. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 21

Transformare ciclica in VT. Caldura molara izocora. T2 in functie de t4. Cerinte: sa se identifice transformarile indicand parametrul care ramane constant. Sa se transpuna in PV. Sa se termine T2, T3, T4 in functie de T1. Lucrul mecanic total stiind ca se absoarbe caldura.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 22

Cantitate gaz. Masa molara. Transformare ciclica. Presiunea starii pA. VB in functie de VA. Densitatea starii A. Exponent adiabatic. Cerinte : sa se reprezinte in PV. Lucrul mecanic schimbat cu exteriorul. Caldura cedata. Variatia energiei interne A-B.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 23

Masa gaz. Cilindru piston. p1. T1. p2 in functie de p1. Lucrul mecanic. p3. Caldura molara izocora. Cerinte : reprezentare in PV. Masa molara. Variatia energiei 2-3. Caldura in 1-2-3. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 24

Exponent adiabatic. Caldura molara izocora. p1. V1. T1. Proces ciclic in PT. T2. p3. Caldura cedata in functie de caldura primita. Cerinte : sa se transpuna in PV si VT. Lucrul mecanic in transformarea izobara 1-2. Variatia energiei interne intre 3-4. Valoarea fractiei f.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 25

Corp pompa. Exponent adiabatic. Caldura molara izocora. Caldura molara la presiune constanta. Caldura 2-3. Cerinte : calculati rapoartele V2/V1, V3/V2, V4/V3, V1/V4. Caldura schimbata in 4-1. Raportul Q1-2 / Q3-4. Raportul dintre variatia energiei interne 1-2 si variatia energiei itnerne 3-4.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 26

Cantitate de gaz ideal. Caldura molara izocora. Succesiune de transformari in PT. T2-T1. Cerinte: reprezentare in PV. Caldura schimbata in 1-2. Variatia energiei interne 2-3. Lucrul mecanic in 3-4.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 27

Corp pompa. Transformare 1-2-3-4-5 in PV. Caldura schimbata cu exteriorul pe 2-3. Cerinte : ordonati crescator temperaturile absolute. Caldulati rapoartele T2/T1, T3/T2, T4/T3, T5/T4, T1/T5. Calculati caldura pe 4-5 folosind caldura pe 2-3. Precizati care dintre marimile, Caldura, Lucrul mecanic, variatia energiei interne, este nula.  Raportul L34/L12.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 28

Corp de pompa. Transformare ciclica in VT. Exponent adiabatic. Caldura molara la volum constant. Caldura schimbata in 2-3. Cerinte: rapoartele p2/p1, p3/p2, p4/p3, p1/p4. Caldura schimbata in 4-1. Raportul L12/L34. Variatia energiei interne intre 2-3 raportata la variatia energiei intre 4-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 29

Ciclul in PT. Lucrul mecanic total. T2/T1. Masa molara. Exponent adiabatic. Caldura molara izocora. Cerinte : reprezentare in PV. Caldura specifica pe 1-2. Caldura cedata intr-un ciclu. Caldura absorbita intr-un ciclu. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 30

p1. V1. Succesiune transformari. Relatii intre volume si presiuni din diverse stari. Exponent adiabatic. Cerinte : reprezentare in PV. Energia interna in starea 4. Lucrul mecanic total in 1-2-3-4-1. Caldura schimbata pe 3-4.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 31

Transformare adiabatica de ecuatie. Exponent adiabatic. p1. V1. T1. p2. Cerinte : T2. Lucrul mecanic in 3-1. Variatia energiei interne 1-2. Reprezentarea in PV.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 32

Cantitate gaz ideal. Proces ciclic. V1. T1. V2 = 2V1. p3=2p1. V4. Exponent adiabatic. Cerinte : reprezentare in VT. Lucrul mecanic pe 1-2. Caldura cedata intr-un ciclu complet. Variatia energiei interne 1-3.  

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 33

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. Ciclu termodinamic in PV. p. V. Cerinte : valoarea energiei interne in starea 1. Lucrul mecanic la parcurgerea unui ciclu. Caldura primita la parcurgerea ciclului. Reprezentarea in VT.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 34

Ciclul 1-2-3-4-1 in VT. Cantitate gaz. Caldura molara izocora. T1. Cerinte : energia interna in starea3. Caldura primita in timpul unui ciclu. Lucrul mecnaic efectuat intr-un ciclu. Reprezentarea in PV.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 35

Cantitate gaz ideal. Exponent adiabatic. Proces ciclic. pA. VA. pB. VC. Cerinte : reprezentare grafica in PV. Variatia energiei interne intre A-C. Lucrul mecanic in destinderea izobara BC. Caldura schimbata cu mediul exterior in destinderea izobara DA.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 36

Cantitate gaz ideal monoatomic. Parcurce un ciclu cu p1, V1, caldura molara la volum constant. Cerinte: temperaturilein starile T1, T2, T3. Lucrul mecanic efectuat pentru tot ciclul. Caldura primita la fiecare parcurgere a ciclului. Caldura cedata la fiecare parcurgere.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 37

Cantitate gaz ideal monoatomic. Caldura molara. Succesiune de transformari. V1, V2 in functie de V1. Caldura molara pe 2-3. Cerinte: raportul temperaturilor T1/T2. Raportul energiei interne in starea 3 si statea 1. Caldura pe 2-3 / variatia energiei pe 2-3. Raport lucrul mecanic 1-2 lucrul mecani 3-4.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 38

Exponent adiabatic. Caldura absorbita in 2-3. Grafic transformari. Cerinte: rapoartele p2/p1 , p3/p2, p4/p3, p1/p4. Caldura schimbata in procesul 4-1. Raportul lucru mecanic 1-2 / lucru mecanic 3-4. Raportul variatiei energiei interne in transformarea 2-3 si variatiei energiei interne in transformarea 4-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 39

Cantitate gaz. Exponent adiabatic. Succesiune transformari in coordonate densitate, temperatura absoluta. Caracteristici densitate si temperatura in anumite stari. p1. V1. Cerinte: sa se transpuna ciclul in PV. Caldura primita pe transformarea 1-2-3. Variatia energiei pe 3-4-1. Lucrul mecanic pe 4-1.

Principiul 2 al Termodinamicii - Teorie 1

Transformarea monoterma. Termostat.Principiul al doilea al Termodinamicii. Sursa calda. Sursa rece. Motor termic. Transformare biterma. Schema. Lucru mecanic efectuat. Randament termic.  Masina frigorifica. Eficienta masinii.

Principiul 2. Motoare Otto - Teorie 2

Motoare termice cu ardere interna. Motorul Otto. Grafic. Descriere timpi. Admisia. Compresia. Arderea si detenta. Evacuarea. Ciclul termodinamic al motorului Otto (grafic cu transformari). Randamentul motorului Otto.

Principiul 2. Motoare Diesel - Teorie 3

Motorul Diesel. Timpi de functionare. Grafic timpi (stari). Randamentul motorului Diesel.

Principiul 2. Ciclul Carnot - Teorie 4

Ciclul Carnot.  Grafic (izoterme si adiabate). Randamentul ciclului Carnot. Interpretarea randamentului. Teorema lui Carnot.

Principiul 2. Motoare - Probleme 1

Problema motoare termice. Caldura molara la volum constant. 4 transformari. Caldura schimbata cu exteriorul. Cerinte: V2/V1, V3/V2, V4/V3, V1/V4. Variatia interna a gazului in transformarea 3-4. Randamentul ciclului. Randamentul unei masini Carnot care ar functiona intre temperaturile extreme ale ciclului dat.

Principiul 2 al Termodinamicii - Probleme 2

Problema motoare termice. Exponent adiabatic. Succesiune transformari. Temperatura stare 1. V2 in raport cu V1. Cerinte: sa se reprezinte ciclul din PV in VT. Variatia energiei interne intre starile 3 si 1. Calcura schimbata pe transformarea 2-3. Randamentul care ar functiona dupa ciclul dat. 

Principiul 2 al Termodinamicii - Probleme 3

Problema motoare termice. Caldura molara la presiune constanta. Starea V1, presunea p1. Succesiunea transformari. (1-2)Densitatea constanta. Isi mareste temperatura. (2-3)Energia ramane constanta. (3-1) Presiune constanta. Cerinte: reprezentati transformarea ciclica 1-2-3-1. Variatia energiei intre 1-3. Lucrul mecanic total. Randamentul unui motor care ar functiona dupa acest ciclu.

Principiul 2 al Termodinamicii - Probleme 4

Problema motoare termice. Cantitate gaz. Reprezentare ciclu.. Temperatura T1. Exponent adiabatic. Cerinte: sa se transpuna din VT in PV. Energia interna in starea 2. Lucrul mecanic efectuat pe intreg ciclul. Randamentul unui motor care ar functiona dupa acest ciclu.

Principiul 2 al Termodinamicii - Probleme 5

Problema motoare termice. Cantitate gaz. Exponent adiabatic. 2 izocore si 2 izobare. Temperaturile t1, t2, t3. Cerinte: sa se reprezinte in PV. Energia interna a starii 2. Lucrul mecanic efectuat. Randamentul motorului.

Principiul 2 al Termodinamicii - Probleme 6

Problema motoare termice (motorul Otto). Cantitate gaz. Caldura molara la volum constant. Temperatura T1. Presiunea P3 in functie de P2. Raport compresie. Cerinte: caldura schimbata pe transformarea 3-4. Caldura cedata intr-un ciclu. Lucrul mecanic in transformarea 1-2. Caldura in transformarea 2-3.  

Principiul 2 al Termodinamicii - Probleme 7

Problema motoare termice. Cantitate gaz. Caldura molara. Starea 1 - p1 si V1. Transformare ciclica in PV. Cerinte : energia interna in starea 1. Lucrul mecanic in transfomarea 1-2. Caldura schimbata pe transformarea 1-2. Randamentul motorului.

Principiul 2 al Termodinamicii - Probleme 8

Problema motoare termice. Cantitate gaz. Exponent adiabatic. Ciclul din figura in PV. Starea initiala T1. Cerinte : energia interna in starea 3. Caldura molara in transformarea 1-2. Calduta cedata intr-un ciclu. Randamentul motorului.

Principiul 2 al Termodinamicii - Probleme 9

Problema motoare termice (ciclul Carnot). Caldura molara izocora. Temperatura T2. Lucrul mecanic efectual de 1 mol. Lucrul mecanic pe intreg ciclul. Caldura primita. Cerinte: caldura cedata pe un ciclu. Temperatura T1. Lucrul mecnaic primit de 1 mol in comprimarea adiabatica 4-1. Sa demostreze V1*V3 = V2*V4.

Principiul 2. Ciclul Carnot- Probleme 10

Problema motoare termice (ciclul Carnot). Cantitate gaz. Lucrul mecanic in ciclu. Temperatura sursei reci. Volumul starii initiale V1. Presiunea starii p1. Cerinte : randamentul ciclului. Caldura cedata. Concentratia maxima a moleculelor n. Variatia energiei interne a gazului in destinderea adiabatica 2-3.

Principiul 2. Ciclul Carnot- Probleme 11

Problema motoare termice (ciclul Carnot). T1, T2. Cantitate gaz. Caldura molara. p2=p4. Cerinte: randamentul masinii. Caldura primita intr-un ciclu. Puterea masinii daca efectueaza 10 cicluri in timpul de 1 secunda.

Principiul 2. Ciclul Carnot- Probleme 12

Problema motoare termice (ciclul Carnot). Sursa rece t2. Randament. Primeste caldura. Cerinte: caldura cedata sursei reci. Lucrul mecanic efectuat intr-un ciclu. Cu cat trebuie sa creasca temperatura sursei calde astfel incat randamentul sa devina 50%. Cu cat trebuie micsorata temperatura sursei reci astfel incat randamentul sa devina 50%.