Curentul Electric Sustine test

Curentul electric - Teorie 1

Curentul electric continu stationar. Curent electric. Intensitatea curentului electric. Sarcina electrica. Interpretarea geometrica a sarcinii electrice. Circuit electric. Tensiunea electromotoare. Tensiunea la bornele sursei. Caderea de tensiune interioara. Rezistenta unei portiuni de circuit - relatie de definitie. Rezistenta unui conductor filiform.   

Curentul electric. Legea lui Ohm - Teorie 2

Legea lui OHM. Pentru o portiune de circuit. Pentru un circuit simplu inchis. Scurtcircuit. Circuit deschis.

Curentul electric. Teoremele lui Kirchhoff - Teorie 3

Teoremele lui Kirchhoff. Retea electrica. Nod. Latura. Ochi. Legea I. Legea II.

Curentul electric. Rezistori. Generatori - Teorie 4

Aplicatii ale teoremelor lui Kirchhoff. Gruparea rezistorilor. In serie. In paralel. Gruparea generatorilor identici. In serie. In paralel.

Curentul electric - Probleme 1

Numar surse identice. Tensiunea electromotoare. Rezistenta interioara. Sursele in serie. Grafic. R0. Fir metalic cu lungime data. Aria sectiunii. Cerinte : rezistivitatea materialului. Rezistenta echivalenta pentru k inchis. Intensitatea curentului pentru k deschis. Tensiunea A-B pentru k inchis.

Curentul electric - Probleme 2

Portiune de circuit. Tensiune variabila. Dependeta de timp in grafic. Tensiunea electromotoare. Rezistenta interna. R1, R2, R3. Cerinte : rezistenta echivalenta M-B. Intensitatea curentului prin R2 pt t=10 secunde. Momentul de timp la care intensitatea este 0. Intensitatea prin sursa daca inter A-B se conecteaza un rezistor.

Curentul electric - Probleme 3

Grafic circuit. R1, R2, R3. E. Intensitatea in ramura principala. Cerinte : rezistenta echivalenta. Intensitatea prin R2. Rezistenta interna, r. Tensiunea la bornele rezistorului.

Curentul electric - Probleme 4

Sursa cu tensiune si rezistenta. Grafic - tensiune fata de intensitate. Cerinte : tensiunea electromotoare. Intensitatea curentului la scurtcircuit. Rezistenta interna a sursei. Numarul electronilor ce trec in unitatea de timp cand U are o valoare data. 

Curentul electric - Probleme 5

Tensiunea electrica si resistencia (surja). Fir de lungime si sectiune. Rezistivitate. intensitate curent. Scurtcircuit - intensitate. Grafic. Cerinte : rezistenta circuitului exterior. Tensiunea electrica la bornele sursei. Rezistenta interna a sursei. Tensiunea electromotoare. 

Curentul electric - Probleme 6

Legile lui Kirchhoff. Tensiunea electromotoare a sursei 1(E1). E2. r1. r2. Rezistenta circuitului exterior. Grafic. Cerinte : rezistenta echivalenta. Intensitatea prin R. Intensitatea prin sursa i. Tensiunea pe rezistenta R.

Curentul electric - Probleme 7

Baterie. n surse identice. E. r. Doua ramuri in paralel cu cate 3 surse in serie. 4 rezistori - R1, R2, R3, R4. R1-R2 - paralel. R3-R4 - paralel. Grupa inserite. Grafic. Cerinte : schema. Intensitatea in ramura principala. Tensiunea la bornele unei surse. Intensitatea prin una din surse daca se conecteaza un rezistor de rezistenta neglijabila.

Curentul electric - Probleme 8

Grafic circuit. E1. E2. R1. R2. Cerinte: tensiunea voltmetru pentru k deschis. Intensitatea prin ampermetru pentru k inchis. Tensiunea voltmetru in conditiile b). Daca k deschis, R2. 

Curentul electric - Probleme 9

Conductor cu diametru. Lungime L. Rezistivitatea. Se taie in 10 parti egale. Se conecteaza in paralel la bornele unei surse. Grafic. Cerinte : rezistenta R a unui singur rezistor. Intensitatea curentului prin sursa. Valoarea rezistentei rezistorului la temperatura data. Intensitatea curentului prin generator daca se formeaza cate un nou circuit de cate 5, seriile legate in paralel.

Curentul electric - Probleme 10

Tensiunea electromotoare in circuit. R1, R2, R3. Tensiune voltmetru U. Cerinte : rezistenta echivalenta intre AB. Intensitatea ce strabate generatorul. Tensiunea intre AB. Inlocuind volmetrul cu altul cu rezistenta exterioara - cum este tensiunea fata de cea initiala.

Curentul electric - Probleme 11

Doua surse identice. Cu energia si rezistenta. Conectate la circuit cu R1, R2, R3. Grafic. Cerinte : R4. Tensiunea intre AB. Intensitatea curentului prin surse daca R4 are o valoare. Intensitatea prin I4.

Curentul electric - Probleme 12

Tensiune electromotoare. Rezistenta interna r. Rezistorii au rezistentele R1, R2, R3, R4, R5. Grafic. Cerinte : grupari serie. Rezistenta totala. Intensitatea curentului prin sursa. Intensitatea prin latura care contin pe R1 si R2.

Curentul electric - Probleme 13

Circuitul contine 4 generatori identici. E, r, R. Exista un comutator k. Grafic. Cerinte : tensiunea electromotoare echivalente pentru k deschis. Tensiunea electromotoare echivalente pentru k inchis. Intensitatea prin rezistor pentru k inchis. Indicatia unui ampermetru conectat la bornele gruparii cand k deschis.

Curentul electric - Probleme 14

Portiune de circuit ca in figura. Rezistori cu R1, R2, R3, R5, R6. Intesitatea prin R1. Grafic. Cerinte : rezistenta R a ramurii superioare (R1-R2-R3). Rezisteanta portiunii considerate. Intensitatea prin R2. Tensiunea M-N. (voltmetru ideal)

Curentul electric - Probleme 15

Retea electrica. E1, E2, R1, R2, R3. Resistente interne neglijabile. Grafic. Cerinte : legile lui Kirchhoff. Intensitatea prin sursa 1. Caderea de tensiune pe rezistorul r3. Valoarea tensiunii la bornele sursei 2.

Energia si puterea curentului electric

Energia si puterea curentului electric

Energia si puterea curentului electric - Probleme

Energia si puterea curentului electric - Probleme

Randamentul circuitului electric

Randamentul circuitului electric

Puterea curentului electric

Puterea curentului electric