Chimie ANORGANICĂ

Nucleu. Izotopi

Nucleu. Izotopi

Învelișul electronic

Învelișul electronic

Corelații între structura învelișului electronic al atomului și poziția în tabelul periodic

Corelații între structura învelișului electronic al atomului și poziția în tabelul periodic

Variația proprietăților periodice ale elementelor (partea I)

Variația proprietăților periodice ale elementelor (partea I)

Variația proprietăților periodice ale elementelor (partea a II a)

Variația proprietăților periodice ale elementelor (partea a II a)

Proprietăți chimice ale sodiului

Proprietăți chimice ale sodiului

Proprietăți chimice ale clorului

Proprietăți chimice ale clorului

Legătura ionică

Legătura ionică

Legătura covalentă (partea I)

Legătura covalentă (partea I)

Legătura covalentă (partea a II a)

Legătura covalentă (partea a II a)

Legături de hidrogen

Legături de hidrogen

Ecuația de stare a gazului ideal

Ecuația de stare a gazului ideal

Dizolvarea și factorii care influențează dizolvarea

Dizolvarea și factorii care influențează dizolvarea

Solubilitatea și factorii care influențează solubilitatea

Solubilitatea și factorii care influențează solubilitatea

Concentrația procentuală și concentrația molară

Concentrația procentuală și concentrația molară

Echilibrul chimic. Factori care influențează echilibrul chimic.

Echilibrul chimic. Factori care influențează echilibrul chimic.

Acizi și baze. Cupluri acido-bazice.

Acizi și baze. Cupluri acido-bazice.

pH-ul soluțiilor apoase de acizi și baze

pH-ul soluțiilor apoase de acizi și baze

Reacții acido-bazice

Reacții acido-bazice

Reacții de oxido-reducere (partea I)

Reacții de oxido-reducere (partea I)

Reacții de oxido-reducere (partea a II a)

Reacții de oxido-reducere (partea a II a)

Elemente galvanice (partea I)

Elemente galvanice (partea I)

Elemente galvanice (partea a II a)

Elemente galvanice (partea a II a)

Electroliza - metodă de obținere a metalelor, nemetalelor și a substanțelor compuse (partea I)

Electroliza - metodă de obținere a metalelor, nemetalelor și a substanțelor compuse (partea I)

Electroliza - metodă de obținere a metalelor, nemetalelor și a substanțelor compuse (partea a II a)

Electroliza - metodă de obținere a metalelor, nemetalelor și a substanțelor compuse (partea a II a)

Efecte termice în reacții chimice

Efecte termice în reacții chimice

Entalpia de reacție. Legea lui Hess.

Entalpia de reacție. Legea lui Hess.

Reacții lente. Reacții rapide.

Reacții lente. Reacții rapide.

Viteza de reacție. Legea vitezei.

Viteza de reacție. Legea vitezei.

Combinații complexe

Combinații complexe

Tipuri de reacții chimice

Tipuri de reacții chimice

Calcule stoechiometrice pe baza formulei chimice și a ecuației reacției chimice

Calcule stoechiometrice pe baza formulei chimice și a ecuației reacției chimice