Termodinamica

GRATUIT - Termodinamica - Teorie 1

Marimi legate de structura discontinua a substantei. Masa de substanta. Cantitatea de substanta. Masa molara. Numarul de moli. Numarul total de molecule. Nmarul de molecule dintr-un mol. Volum de substanta. Volumul unui mol. Masa a unei molecule. Masa molara medie. Fractie de disociere. Numarul de moli de gaz monoatomic. Numar total de moli din atomic.   

Termodinamica - Teorie 2

Transformer simple ale gazelle ideal. Modelul gazului ideal. Stare a unui gaz ideal. Transformarea izoterma. Grafic. 

Termodinamica - Teorie 3

Transformarea izobara. Grafice. Transformarea izocora. Grafice.

Termodinamica - Teorie 4

Transformare generala. Ecuatia termica de stare. Densitatea unui gaz ideal. Densitatea in transformarea izoterma. Grafice. Densitatea in transformarea izobara. Grafice. Densitatea in transformarea izocora. Grafice. Transformarea generala de ecuatie P = aV. Grafice. Transformarea generala de ecuatie P = a-bV. Grafice. 

Termodinamica - Teorie 5

Pompe de umplere. Grafic. Debit compresor. Pompe de vidare. Grafic.

GRATUIT - Termodinamica - Probleme 1

Masa gaz. Masa molara. p1. t1. Proces ciclic cu transformari (p=aV -> izobara -> izocora). V3=V1. p2=p1. Grafic. Cerinte : masa unei molecule de oxigen. Numarul de moli. Temperatura T3. Densitatea starii 2.

Termodinamica - Probleme 2

Balon sticla. Masa gaz. Masa molara. P. Se adauga cantite de gaz. Temepratura mereu aceeasi. Grafic. Cerinte : numarul de moli de gaz inainte de adaugarea masei suplimentare. Volumul gazului din balon. Densitatea gazului dupa adaugare. Presiunea din balon dupa adaugarea masei suplimentare.

Termodinamica - Probleme 3

Masa molara a carbonului. Masa molara a oxigenului. Cerinte : numarul de molecule dintr-o masa de dioxid de carbon. Masa unei molecule de dioxid de carbon. Densitatea dioxidului de carbon. Valomul care revine in medie unei molecule de dioxid de carbon.

Termodinamica - Probleme 4

Amestec mase gaz. Se stiu masele molare. Volum vas. Cerinte : numarul de molecule din amestec. Raportul dintre masele unei molecule. Densitatea. Vas pus in contact cu alt vas de volum stiut -> care este presiunea care se stabileste in cele 2 vase daca temperatura se stie.

Termodinamica - Probleme 5

Doua baloane. Mase egale din acelasi gaz. Masa molara. T. P. Temperatura gazului devine T1=nT. Pentru celalalt balon temperatura este scazuta. Grafic. Cerinte : numarul de moli de gaz din fiecare balon. Volumul interior al unui balon. Numarul de moli de gaz din balonul racit. Valoarea comuna a presiunii dupa ce au fost puse in comunicare.

Termodinamica - Probleme 6

Volum vas. Amestec gaze (molecule). Masa molara. Cerinte : numarul total de moli din amestec. Masa unei molecule de oxigen. Densitatea amestecului. Masa molara medie a amestecului. 

Termodinamica - Probleme 7

Cilindru cu doua compartimente de volume egale. Masa gaz in compartiment 1. Masa molara. T1. Masa gaz compartiment 2. T2. Masa molara. Grafic. Cerinte : numarul de molecule din cilindru. Raportul presiunilor din cele doua compartimente. Raportul presiunilor dupa stabilirea echilibrului termic. Raportul valumelor daca dupa echilibru pistonul s-ar debloca. 

Termodinamica - Probleme 8

Recipient de volum stiut. Numar molecule de gaz. Masa molara. t1. V constant pana la T2=4T1. p3=p2/3. Cerinte : numarul de moli in starea initiala. Densitatea gazului in starea initiala. Presiunea gazului in starea initiala. Fractiunea din masa de gaz care iese din recipient.

Termodinamica - Probleme 9

Incinta cu volumul constant. Amestec gaze. Masa molara. P1. t1. Masa molara medie. Cerinte : densitatea amestecului. Numarul de molecule din unitatea de volum. Masa de oxigen din amestec. Masa suplimentara de azot astfel incat presiunea sa redevina cea initiala (dupa ce s-a scos gaz la temperatura egala pana la presiunea mai mica).

Termodinamica - Probleme 10

Doua vase de volume stiute comunica printr-un tub initial inchis. In vasul 1 - oxigen cu masa molara, la presiune si temperatura stiute. In vasul 2 - azot molecular cu masa molara la presiune stiuta si aceeasi temperatura. Cerinte : raportul numarului de moli de gaz inainte de deschiderea robinetului. Raportul densitatilor gazelor inainte de deschiderea robinetului. Masa molara medie dupa deschiderea robinetului. Presiunea finala care se stabileste cand se restabileste echilibrul.

Termodinamica - Probleme 11

Cilindru orizontal de lungime data. Piston. In cele 2 compartimente sunt mase egale de azot. Masa molara.       Oxigen. Masa molara. Grafic. Cerinte : masa unei molecule de azot. Raportul temperaturilor din cele doua compartimente daca pistonul in echilibru la mijloc. Distanta pe care se deplaseaza pistonul si sensul daca gazul din compartimentul 2 este adus la T1 si temperatura din primul ramane nemodificata. Masa molara medie a amestecului daca s-ar scoate pistonul.

Termodinamica - Probleme 12

Cilindru orizontal. Grafic. Piston. Doua compartimente de volume stiute. Initial pistonul blocat. tA. Masa molara oxigen. tB. Masa molara azot. Masele gazelor egale. Grafic. Cerinte : masa molecula azot. Raportul presiunilor. Raportul volumelor cand pistonul se elibereaza la aceeasi temperatura. Masa molara a amestecului dupa ce elibereaza pistonul. 

Termodinamica - Probleme 13

Vas cilindric. Doua compartimente. Piston in echilibru. Masa azot. Masa molara. T1. Masa oxigen. Masa molara. T2. Grafic. Cerinte : raport cantitate gaze. Masa molecula azot. Raportul densitatilor. Daca azotul se incalzeste cu pistonul blocat, masa de azot trebuie scoasa pentru ca dupa eliberare pozitia sa ramana nemodificata.

Termodinamica - Probleme 14

Vas cilindric orizontal de volum dat. Doua compartimente egale. Piston in echilibru. Masa hidrogen. Masa molara. In celalalt compartiment, masa molara azot. Temperatura aceeasi, stiuta. Cerinte : presiunea din compartimentul ocupat de hidrogen. Masa azotului. Raportul densitatilor. Compartiment hidrogen, incalzit lent - volumul ocupat de azot dupa restabilirea echilibrului pistonului.

Termodinamica - Probleme 15

Cilindru orizontal. Lungime data. Sectiune data. Doua compartimente de volume egale. Piston. Aer. Masa molara. Presiune. T. Cerinte : deplasare piston spre dreapta pe o distanta - cantitatea de aer din fiecare compartiment. Masa totala de aer din cilindru. Forta pentru a mentine pistonul in pozitie. Masa de gaz ce trebuie scoasa pentru ca pistonul sa nu se deplaseze. 

Termodinamica - Probleme 16

Masa gaz. Masa molara. t1. V1. Transformare p = aV. V2 = 2V1. Racire izocora pana la p3=p1. Cerinte : numarul de molecule din unitatea de volum in starea 1. p2. T2. Densitatea gasului in starea 3.

Termodinamica - Probleme 17

Cantitate gaz. Masa. V1. Incalzit la V constant pana la T2=2T1. Comprimat la T constant in care V3=V1/2. Cerinte : masa unei molecule de azot. Numarul de molecule in starea 2. Densitatea in starea 3. Variatia relativa a presiunii intre starile 3-1.

Termodinamica - Probleme 18

p1. Transformari. T1/T2. T - constant. p3 = p1. Cerinte: V1. p1/p2. V3/V1. Raportul dintre densitatea starii 2 si densitatea starii 3.