Termodinamica

Principiul 1 al Termodinamicii - Teorie 1

Energia interna. Enuntul Principiului I. Ecuatia Principiului I. Lucrul mecanic primit. Lucrul mecanic cedat. Transformare ciclica. Transformare adiabatica. Sistem izolat termic si mecanic. Legea conservarii energiei in cazul proceselor termodinamice. Coeficienti calorici. Caldura specifica. Capacitate calorica. Caldura molara. Relatia lui Rober Meyer. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Teorie 2

Aplicarea Principiului I al termodinamicii la transformarile simple ale gazului ideal si la transformarea adiabatica. Transformarea izocora. Grafice. Transformarea izobara. Grafice.

Principiul 1 al Termodinamicii - Teorie 3

Aplicarea Principiului I al termodinamicii la transformarile simple ale gazului ideal si la transformarea adiabatica. Transformarea izoterma. Grafic. Transformarea adiabatica. Exponent adiabatic. Relatii dintre acesta si coeficientii calorici. Reprezentare grafica.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 1

Motor termic cu ciclu in VT. Cantitate gaz. Exponent adiabatic. T1. Cerinte : reprezentare grafica in PV. Raport dintre energia interna maxima si cea minima. Lucrul mecanic total intr-un ciclu. Caldura absorbita intr-un ciclu.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 2

Cantitate gaz. Caldura molara. Ciclu in PV. T1. V2=2V1. Cerinte : energia interna in starea 3. Caldura schimbata cu exteriorul in transformarea izobara. Caldura schimbata cu exteriorul in 1-2. Lucrul mecanic efectuat intr-un ciclu.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 3

Caldura molara. Proces ciclic reprezentat in PV. pA. VA. Cerinte : sa se reprezinte in VT. Variatia energiei intre starile A-C. Caldura primita intr-un ciclu. Lucrul mecanic in procesul C-A.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 4

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. p1. V1. Succesiune transformari in PV. Cerinte : lucrul mecanic pe ciclul 1-2-3-1. Lucrul mecanic in 1-3-2-1. Variatia energiei interne intre 2-3. Caldura cedata pe transformarea 3-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 5

Exponent adiabatic. p1. V1. t1. Succesiune de transformari. Cerinte :  sa se reprezinte in VT. Variatia energiei interne intre 1-2. Lucrul mecanic pe 1-2. Caldura primita pe parcursul transformarii ciclice.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 6

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. Ciclu transformari in PV. T1. V2. Cerinte: energia interna in starea 2. Lucrul mecanic efectuat intr-un ciclu. Caldura schimbata in 3-1. Caldura molara pe 1-2.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 7

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. Transformare ciclica in VT. T1. T2. Cerinte : reprezentare in PV. Lucrul mecanic in 1-2. Variatia energiei interne in 2-3. Caldura cedata pe 3-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 8

pA. VA. Ciclu transformari cu relatii intre parametri. Caldura molara izocora. Cerinte : sa se reprezinte in PV. Variatia energiei interne in B-C. Lucrul mecanic total efectuat. Raportul dintre caldura pe CA si caldura pe AB.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 9

Cantitate gaz. Exponent adiabatiC. p1. V1. Transformari 1-2-3. Cerinte: lucrul mecanis in 1-2. Caldura pe 2-3. Diferenta dintre energia starii 3 si energia interna a starii 1. Caldura molara a gazului pe 1-2.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 10

Masa azot. Masa molara. p1. t1. Transformari. V constant. p2 = 3p1. T constant. p3=p1. Caldura molara la volum constant. Cerinte : reprezentarea in PV. Caldura primita. Variatia energiei interne. Lucrul mecanic schimbat cu exteriorul.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 11

Cantitate gaz. Exponent adiabatic. t1. Succesiune transformari in PV. Cerinte : V3/V1. Diferenta intre energia interna a starii 3 si energia interna a starii 1. Lucrul mecanic pe 1-2. Caldura schimbata cu exteriorul pe 1-2-3.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 12

Cantitate gaz. Ciclu termodinamic in PV. Caldura molara izocora. Volume si presiuni. Cerinte: sa se reprezinte in VT. Lucrul mecanic in 2-3. Variatia energiei interne intre 3-1. Caldura cedata in procesul 1-2-3-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 13

Cantitate gaz. Ciclu termodinamic in PV. Caldura molara izocora. Valori presiune si volum. Cerinte: sa se reprezinte in VT. Lucrul mecanic in procesul 2-3. Variatia energiei interne intre 3-1. Caldura cedata in 1-2-3-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 14

Corp pompa. Exponent adiabatic. T1. p1. V1. Transformare cu T-constant. V2. Transformare cu p - constanta. Transformare cu V - constant. Cerinte : sa se reprezinte procesul ciclic in PT. Caldura pe transformarea 3-1. Variatia energiei intre 1-3. Lucrul mecanic efectuat in transformarea 2-3.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 15

Cantitate gaz. Parcurge un ciclu termodinamic. p1. V1. Caldura molara la volum constant. Cerinte: T1, T2, T3. Lucrul mecanic pe intreg ciclul. Caldura primita la fiecare parcurgere a ciclului. Caldura cedata la fiecare parcurgere a ciclului.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 16

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. T1. Succesiune de transformari 1-2-3 in VT. Cerinte: sa se transpuna in PV. Sa se determine energia interna in starea 3. Lucrul mecanic schimbat cu exteriorul pe transformarea 2-3. Caldura totala schimbata pe intreaga succesiune de transformari.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 17

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. p0. V0. Succesiune de transformari in PV. Cerinte: Lucrul mecanic schimbat cu exteriorul pe 1-2. Variatia energiei interne intre 1-3. Calcura absorbita pe 2-3. Caldura molara ce caracterizeaza 1-2.  

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 18

Caldura molara izocora. Transformare ciclica in PV. p1. V1. T1. V4. Cerinte: energia interna in starea 2. Lucrul mecnaic schimbat cu exterioriul pe 1-2. Caldura schimbata in 2-3. Variatia energiei interne intre 3-4.  

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 19

Caldura molara. V1. p1. Ciclu termodinamic. V2 in functie de V1. p3 in functie de p1. V4 in functie de V1. Cerinte : sa se reprezinte in PV. Variatia energiei interne intre 1-2. Lucrul mecanic in 2-3. Caldura cedata. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 20

Caldura molara. p1. V1. Succesiune transformari in PV. Cerinte : p3. Caldura schimbata cu exteriorul in 1-2. Lucrul mecanic pe 2-3. Caldura molara in 2-3. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 21

Transformare ciclica in VT. Caldura molara izocora. T2 in functie de t4. Cerinte: sa se identifice transformarile indicand parametrul care ramane constant. Sa se transpuna in PV. Sa se termine T2, T3, T4 in functie de T1. Lucrul mecanic total stiind ca se absoarbe caldura.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 22

Cantitate gaz. Masa molara. Transformare ciclica. Presiunea starii pA. VB in functie de VA. Densitatea starii A. Exponent adiabatic. Cerinte : sa se reprezinte in PV. Lucrul mecanic schimbat cu exteriorul. Caldura cedata. Variatia energiei interne A-B.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 23

Masa gaz. Cilindru piston. p1. T1. p2 in functie de p1. Lucrul mecanic. p3. Caldura molara izocora. Cerinte : reprezentare in PV. Masa molara. Variatia energiei 2-3. Caldura in 1-2-3. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 24

Exponent adiabatic. Caldura molara izocora. p1. V1. T1. Proces ciclic in PT. T2. p3. Caldura cedata in functie de caldura primita. Cerinte : sa se transpuna in PV si VT. Lucrul mecanic in transformarea izobara 1-2. Variatia energiei interne intre 3-4. Valoarea fractiei f.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 25

Corp pompa. Exponent adiabatic. Caldura molara izocora. Caldura molara la presiune constanta. Caldura 2-3. Cerinte : calculati rapoartele V2/V1, V3/V2, V4/V3, V1/V4. Caldura schimbata in 4-1. Raportul Q1-2 / Q3-4. Raportul dintre variatia energiei interne 1-2 si variatia energiei itnerne 3-4.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 26

Cantitate de gaz ideal. Caldura molara izocora. Succesiune de transformari in PT. T2-T1. Cerinte: reprezentare in PV. Caldura schimbata in 1-2. Variatia energiei interne 2-3. Lucrul mecanic in 3-4.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 27

Corp pompa. Transformare 1-2-3-4-5 in PV. Caldura schimbata cu exteriorul pe 2-3. Cerinte : ordonati crescator temperaturile absolute. Caldulati rapoartele T2/T1, T3/T2, T4/T3, T5/T4, T1/T5. Calculati caldura pe 4-5 folosind caldura pe 2-3. Precizati care dintre marimile, Caldura, Lucrul mecanic, variatia energiei interne, este nula.  Raportul L34/L12.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 28

Corp de pompa. Transformare ciclica in VT. Exponent adiabatic. Caldura molara la volum constant. Caldura schimbata in 2-3. Cerinte: rapoartele p2/p1, p3/p2, p4/p3, p1/p4. Caldura schimbata in 4-1. Raportul L12/L34. Variatia energiei interne intre 2-3 raportata la variatia energiei intre 4-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 29

Ciclul in PT. Lucrul mecanic total. T2/T1. Masa molara. Exponent adiabatic. Caldura molara izocora. Cerinte : reprezentare in PV. Caldura specifica pe 1-2. Caldura cedata intr-un ciclu. Caldura absorbita intr-un ciclu. 

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 30

p1. V1. Succesiune transformari. Relatii intre volume si presiuni din diverse stari. Exponent adiabatic. Cerinte : reprezentare in PV. Energia interna in starea 4. Lucrul mecanic total in 1-2-3-4-1. Caldura schimbata pe 3-4.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 31

Transformare adiabatica de ecuatie. Exponent adiabatic. p1. V1. T1. p2. Cerinte : T2. Lucrul mecanic in 3-1. Variatia energiei interne 1-2. Reprezentarea in PV.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 32

Cantitate gaz ideal. Proces ciclic. V1. T1. V2 = 2V1. p3=2p1. V4. Exponent adiabatic. Cerinte : reprezentare in VT. Lucrul mecanic pe 1-2. Caldura cedata intr-un ciclu complet. Variatia energiei interne 1-3.  

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 33

Cantitate gaz. Caldura molara izocora. Ciclu termodinamic in PV. p. V. Cerinte : valoarea energiei interne in starea 1. Lucrul mecanic la parcurgerea unui ciclu. Caldura primita la parcurgerea ciclului. Reprezentarea in VT.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 34

Ciclul 1-2-3-4-1 in VT. Cantitate gaz. Caldura molara izocora. T1. Cerinte : energia interna in starea3. Caldura primita in timpul unui ciclu. Lucrul mecnaic efectuat intr-un ciclu. Reprezentarea in PV.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 35

Cantitate gaz ideal. Exponent adiabatic. Proces ciclic. pA. VA. pB. VC. Cerinte : reprezentare grafica in PV. Variatia energiei interne intre A-C. Lucrul mecanic in destinderea izobara BC. Caldura schimbata cu mediul exterior in destinderea izobara DA.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 36

Cantitate gaz ideal monoatomic. Parcurce un ciclu cu p1, V1, caldura molara la volum constant. Cerinte: temperaturilein starile T1, T2, T3. Lucrul mecanic efectuat pentru tot ciclul. Caldura primita la fiecare parcurgere a ciclului. Caldura cedata la fiecare parcurgere.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 37

Cantitate gaz ideal monoatomic. Caldura molara. Succesiune de transformari. V1, V2 in functie de V1. Caldura molara pe 2-3. Cerinte: raportul temperaturilor T1/T2. Raportul energiei interne in starea 3 si statea 1. Caldura pe 2-3 / variatia energiei pe 2-3. Raport lucrul mecanic 1-2 lucrul mecani 3-4.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 38

Exponent adiabatic. Caldura absorbita in 2-3. Grafic transformari. Cerinte: rapoartele p2/p1 , p3/p2, p4/p3, p1/p4. Caldura schimbata in procesul 4-1. Raportul lucru mecanic 1-2 / lucru mecanic 3-4. Raportul variatiei energiei interne in transformarea 2-3 si variatiei energiei interne in transformarea 4-1.

Principiul 1 al Termodinamicii - Probleme 39

Cantitate gaz. Exponent adiabatic. Succesiune transformari in coordonate densitate, temperatura absoluta. Caracteristici densitate si temperatura in anumite stari. p1. V1. Cerinte: sa se transpuna ciclul in PV. Caldura primita pe transformarea 1-2-3. Variatia energiei pe 3-4-1. Lucrul mecanic pe 4-1.